Проектиране, монтаж и реконструкция

 

– товароподемни кранове – кулови, мостови, козлови, грайферни, конзолни

– електрически табла и управления за товароподемни съоръжения

– хидравлични вишки

– нестандартни подемни съоръжения

 

Производство на:

 

– строителни кулови подемници 600кг с височина на подема до 30м

– електрически табла и управления за подемни съоръжения

– метални конструкции по специалността и извън нея

– хидравлични вишки

– кранове

– нестандартни подемни съоръжения

 

Абонаментна поддръжка на:

 

– товароподемни кранове- цялата гама

– хидравлични вишки и други подемни съоръжения

 

Продажба на:

 

– товароподемни кранове

– стоманени въжета и сапани

– строителни подемници

– резервни части за подемни съоръжения

– хидравлични вишки

 

Обучение с провеждане на курсове по професия:

 

– Машинист на мостови и козлови кранове II степен

– Машинист на кранове стрелови тип

– Машинист на подвижни работни площадки /автовишки/.

HPIM1344