Основни параметри и размери

Забележка: Височината на подем, междурелсието, както и скоростите на движение се определят при поръчката за изработка на кран. Същите могат да варират в определени граници.

ednogredov-mostovi-telferen-kran
Кран-мостов-едногредов-с-телфер-електрически1