Основни параметри и размери

Забележка: Вида на телфера, работната височина на подем, скоростите на движение, работната дължина на стрелата се определят при поръчката за изработка на кран. Същите могат да варират в определени граници.

КОЛОННИ КОНЗОЛНИ КРАНОВЕ

РЪЧНИ  ИЛИ  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ЪГЪЛ НА ЗАВЪРТАНЕ 270 °
[tmq_gap size=“25″]
[tmq_gap size=“30″]

ПРИСТЕННИ КОНЗОЛНИ КРАНОВЕ

РЪЧНИ  ИЛИ  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ЪГЪЛ НА ЗАВЪРТАНЕ 180 °- 270 °