Основни параметри

Забележка:  Височината на подем, междурелсието, дължината на конзолите L1и  L2, както и скоростите на движение се определят при поръчката за изработка на кран. Същите могат да варират в определени граници.