Основни параметри и размери

Забележка: Височината на подем, междурелсовото разстояние, както и скоростите на движение и подем се определят при поръчката за изработка на кран. Тези параметри могат да варират в определени граници.